Jdi na obsah Jdi na menu
 


Licenční otázky

21. 11. 2011

 Jakou zkratku má mezinárodní jezdecká federace?

FEI

Kdo organizuje jezdecký sport v ČR?

Česká jezdecká federace (ČJF)

Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín jezdeckého sportu?

Pravidly jezdeckého sportu

Jaké jsou rozměry drezúrního obdélníku?

Do stupně "L" 20x40m

Vyšší stupně 20x60m

Které zkoušky zahrnuje soutěž všestrannosti?

První den drezúra, druhý den terénní jízdy, třetí den parkur

Jaké znáte základní chody koně?

Krok, klus, cval

Co rozumíte pod pojmem barování koně?

Koni se při skákání dává železná tyčka a v momentu odskoku se tyčka zvedne, aby se kůň uhodil. Cílem má být větší pozornost koně, zvedání nohou. Barování je zakázané!

Ve kterém roce stáří se mohou koně poprvé zúčastnit skokových soutěží?

Ve 4 letech, OH nejdříve v 7 letech.

Jaké skoky musí být na opracovišti při závodech?

Nejméně jedna překážka výšková a jedna šířková.

Jaké může být stáří jezdce, pokud startuje za juniory?

14 - 18 let

Jaké jsou výšky překážek parkuru v jednotlivých klasických stupních obtížnosti?

ZM - 90 cm,
Z - 100 cm,
ZL - 110 cm,
L - 120 cm,
S - 130 cm,
ST - 140 cm,
T - 150 cm,
TT - 160 cm

Jaké znáš penalizace trestnými body na parkuru podle stupnice A?

Poboření překážky - 4 trestné body

Neposlušnost - 3 trestné body

Pád jezdce, koně, nebo obou - vyloučení

Co je to martingal a k čemu slouží?

Zabraňuje koni, aby převracel hlavu, zmírňuje působení otěží. V drezúře je to pomocná otěž - zakázán. V parkuru povolen. Skládá se z nákrčního řemene, martingalové vidlice s kroužky pro otěže a z podhrudníku s propínací smyčkou na podbřišníku.

 

Popiš správnou výstroj jezdce při tréninku:

Boty - vysoké, s hladnou podrážkou, bez tkaniček, zpevňující lýtko. (Jezdecké boty)

Kalhoty - dlouhé, elastické, zastrčené do bot. (Jezdecké kalhoty - rajtky)

Helma - pro juniory tříbodové uchycení.

Jaké druhy nánostníků znáš?

Hannoverský, anglický, mexický a kombinovaný.

Popiš uzdečku a uzdu:

Uzdečka - nátylník, lícnice, čelenka, podhrdelník, nánosník, udidlo, otěže

Uzda - nátylník, dvoje lícnice, čelenka, podhrdelník, nánosník, stihlové udidlo, pákové udidlo, podbradní řetízek, stihlová otěž, páková otěž.

Popiš sedlo a jeho doplňky:

Přední a zadní rozsocha, posedlí, sedlová komora, bočnice, kolenní opěrky

Doplňky - podbřišník, třmenový řemen, třmen, dečka pod sedlo, poprsník.

Jaké znáš ochranné pomůcky při výcviku a soutěžích pro koně?

Zvony, bandáže, kamaše, kryt kopání se předních nohou do hrudníku při skoku (je umístěn na podbřišníku), čabraka, kožíšek na podbřišníku proti odírání, gumové kroužky.

Popiš vodění a předvádění koně:

Vodění - s vedením koně se setkáváme prakticky každý den, vedeme koně na uzdečce po jeho levé straně

Předvádění - koně předvádíme na závodech nebo na výstavách - vždy na uzdečce, kůň má startovací číslo, nesmí mít ochranné pomůcky, před komisí zastaví, všechny čtyři nohy vyšlápnuté, potom jde 10 m v kroku, točí doprava, asi 35 m klus, zastaví čeká na povel k odejití, odchází v kroku.

Vyjmenuj nejběžnější nemoci koní:

Kolika, schvácení kopyt, černá zástava moči, zánět horních cest dýchacích, zánět pouzdra šlachového, rakovina kopyt, hřebčí nákaza, svrab, chřipka.

Jaké znáš ochranné pomůcky jezdce při výcviku?

Helma (pro juniory s tříbodovým uchycením), jezdecké boty, rukavice.

Jaké jsou vzdálenosti kavalet v kroku a v klusu?

V kroku 80 - 100 cm

V klusu 120 - 140 cm

Jakou funkci má vnější otěž?

Je vedoucí, vede koně po kruhu.

Jak se chová jezdec s koněm na veřejné komunikaci?

Max. 3 koně, na silnici se držíme vpravo, řídit potah povoleno od 16 let se znalostí pravidel silničního provozu.

Vysvětli pojem "chov a ruch koně":

Chod - krok, klus, cval

Ruch - určité tempo v chodu koně - krátký, střední, prodloužený.

Co je to akce?

Způsob předvádění předních nohou (nízká, vysoká).

 

Popiš správný sed jezdce:

Pevný, pružný, uvolněný, prošlápnuté paty, přiložené holeně, sedět v nehlubší části sedla, narovnaný, dívat se dopředu, paže přiložené k tělu, ruka v pěst.

Jaké znáš pomocné otěže?

Pevný martingal, chambón, průvlečky, pevná vyvazovací otěž, vyvazovací gumy, gogue.

Vyjmenuj pomůcky, kterými působí jezdec na koně:

Základní - sed, holeň, ruka

Vedlejší - hlas, bičík, športny.

Na které straně skoku se umísťuje červený a bílý praporek?

Červený - pravá strana

Bílý - levá strana.

Jaké doklady potřebuje jezdec pro start na závodech?

Jezdeckou licenci.

Jakou ústroj musí mít jezdec pro start na závodech?

Helma (tříbodové uchycení), jezdecké sako, bílá košile a kravata, bílé rajtky, vysoké jezdecké boty.

Vyjmenuj několik zásad bezpečí při práci ve stáji:

Ke koni přistupujeme klidně, rozhodně, oslovíme jej, nechodit ke koní, který leží (výjimka nemocný kůň), před čištěním a krmením uvázat (volné stání).

Kdo odpovídá za bezpečnost jezdce při výcvikové hodině?

Cvičitel nebo trenér.

V kolika letech může jezdec provádět zkoušku ZZVJ?

Od 12 let.

Jaká jsou doporučená očkování pro jezdce?

Proti tetanu.

Jaké znáš základní barvy koně?

Albín, isabela, plavák, ryzák, hnědák, vraník, bělouš, strakoš.

Co jsou vrozené odznaky u koní?

Na hlavě - kvítek, hvězda, nosní pruh, lysina, šňupka, mléčná huba, lucerna

Na končetinách - korunka, spěnka, patka, nadspěnkový kloub, vysoko bílá.

Co jsou získané odznaky u koní?

Výžehy - dusíkem (bílé), železem

Odznak hříběcí - v sedlové poloze - č. okresu, pořadové číslo

Odznak chovu nebo hřebčína - na stehně nebo žuchvě.

Popis koně:

viz.. obrázek dole


Jakou ústroj musí mít jezdec na drezurní soutěž?

Cylindr, černý frak, bílé rajtky, vysoké jezdecké boty.

Ošetření koně před výcvikem a po výcviku:

Hřbílko (ne kovové), víchy, tvrdý kartáč, načesat hřívu a ocas, měkký kartáč, hadr, houbička, před jízdou i po jízdě vyčistit kopyta (mazání kopyta).

Základní krmivo pro koně:

Rostlinné, živočišné, minerální, jadrná, objemová.

Živočišná - sušené mléko, živočišné mléko

Objemová - seno, sláma, zelená píce

Minerální - liz krmé soli

Jadrná krmiva - oves

Napájení koní:

Používáme zdravotně nezávadnou vodu, teplota asi 10 - 12°C, denní potřeba 40 - 60 litrů vody (závisí na stáří, pracovním výkonu, počasí).

Úrazy koní a jejich ošetření (příklad):

Otoky a zduření - chladit, jakmile se ztratí potírat mastí

Zakutí (podkovák poškodí škáru kopytní) - jodová tinktura

Rány - vždy dobře vydesinfikovat, pokud je to větší zranění, zavoláme veterináře (přeočkování proti tetanu)

Krvácení - zastavit krvácení (studená voda), vyčistit, přiložit tlakový obvaz

Nášlap (proniknutí cizího předmětu do kopyta) - vyčistit, přiložit tlakový obvaz

Zášlap (druhou končetinou) - desinfekce, elastický obvaz.

Zlozvyky koní:

Hodinaření, klkání, hrabání, kopání.

Nemoci koní a jejich léčení:

Kolika...

Černá zástava moče...

Zánět horních cest dýchacích...

Hniloba kopyta...

Chřipka...

Tetanus...

Podkování kopyt, druhy podkov, ošetření:

6 - 8 týdnů dle potřeby - kování

Pantoflice, zámková, ozubová - druhy podkov

Bílá čára - citlivá na zakutí.

Penalizace v terénní zkoušce v čase:

Za pád na překážce na úseku B - 60 tr. bodů

Za pád na trati mimo překážku - 0 tr. bodů.
- Toto už neplatí ... nenašla jsem ale současné pravidla

Základní typy překážek v parkuru:

Vodní příkop - šířkový

Kolmý skok - výškový

Oxer - výškošířkový

Ostatní - dablebar, triplebar, vějíř, zeď, bulfinč, viadukt.

Jaké znáš zvláštní soutěže v parkuru?

Štafetové skákání, kostýmové skákání, volba překážek (Dráhy), mini maxi, bariérové skákání, postupná obtížnost, dvoufázové skákání...

Jak postupujeme při podávání protestu na závodech?

Protest může podávat pouze trenér nebo vedoucí družstva, písemně + 200 Kč. Pokud rozhodčí rozhodne, že byl protest oprávněný, změní výsledky a vrátí 200 Kč, pokud byl protest neoprávněný, peníze propadají.

Jaké jsou vzdálenosti v kombinaci?

1 cvalový - 7,5 m

2 cvalový - 10,5 m

3 cvalový - 14 m

4 cvalový - 17,5 m

5 cvalový - 21 m.

 

Chyby při vedení koně na kruhu:

Dívá se ven, záď utíká ven z kruhu, kůň padá po pleci dovnitř kruhu.

Co je to mimochod?

Následující sled při mimochodu - LZ+LP, PZ+PP, 2 údery

Jaký je nohosled v kroku, klusu a ve cvalu?

Nohosled v kroku - 1.LZ, 2.LP, 3.PZ, 4.PP - 4 údery

Nohosled v klusu - 1.LZ+PP, 2.PZ+LP - 2 údery

Nohosled ve cvalu - Na pravou ruku - 1.LZ, 2.LP+PZ, 3.PP - 3 údery.

Jaké jsou zásady první pomoci pro jezdce?

Při upadnutí do bezvědomí zkontrolovat dutinu ústní - zapadený jazyk.

Úloha komisaře na opracovišti?

Všechna opracoviště musí být pod stálým dohledem, alespoň jeden komisař musí být přítomen, kdykoliv jsou tyto prostory používány, aby byla dodržována všechna pravidla. Komisař hlídá, aby se skoky na opracovišti skákaly ze správné strany, aby jezdci měli helmu - junioři tříbodovou, max. délka biče 75 cm, šporny - jen tupý konec směrem dolů - 3,5 cm.

Jak provedeme přechod k zastavení?

Zasednutí, ztuhnutí v kříži, stisknutí kolen a holení, nakonec poloviční zádrž.

Kdo provádí kontrolu před drezurní zkouškou?

Sbor rozhodčích a veterinář.


Jaká je tělesná teplota dospělého koně?

37,5 - 38°C.

Kolik má dospělý kůň zubů?

Klisna - 36

Hřebec - 40 (podle stáří kastrace).

Kolik spotřebuje dospělý kůň vody?

40 - 60 litrů denně, podle stáří koně, zátěže a počasí.

Co je to velký kruh a jaký má průměr?

Je to jízdárenský cvik a má průměr 20 m.

První pomoc při zlomeninách a bezvědomí:

Znehybnění poraněné části, při otevřené zlomenině nejdříve ránu vydesinfukujeme, úlomek kosti obložíme stočeným obinadlem, které pevně připevníme dalším obinadlem

Při bezvědomí zkontrolujeme dýchání a srdce, revize dutiny ústní, postiženého uložíme do stabilní polohy.
Obrazek

Obrazek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Odpověď

(Admin, 14. 7. 2012 20:20)

Ahoj, jsou to všeobecný. Já jsem licenci dělala před rokem a s těchto otázek tam byla asi polovina, ale teď se to prý nějak měnilo a nový otázky nejsou nikde k sehnání. Podle mě, ale žádný expres otázky nový nejsou :)

dík

(klárka, 12. 7. 2012 8:23)

díííky!!!a to jsou takové ty všeobecné otázky nebo jenom na drezuru,parkur apod...